NE ARAMIŞTINIZ ?

Sosyal Sorumluluk

Cam sektörünün öncü markası Yorglass, kurumsal sorumluluk projelerini sürdürülebilirliğin en temel unsur olarak görmektedir.

Daha iyi bir toplum ve çevre için sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Yorglass, çalışmalarını çevre, eğitim ve çocuklar olmak üzere 3 temelde ele almaktadır.