NE ARAMIŞTINIZ ?

Haberler

Ekonomist Dergisi

Ekonomist Dergisi

EKONOMİST DERGİSİ ÜRETİMDE GERİ DÖNÜŞÜM VE ATIKLAR HABER ÇALIŞMASI

Doğamız kullanım süresi dolmuş ve artık kendisi için zararlı maddelerle çevrelenirken, daha yaşanabilir bir dünyadan söz edebilmek için geri dönüşüm politikaları kritik bir rol üstleniyor. Yorglass olarak, bu noktada çok ilkeli bir çalışma prensibi benimsiyor ve tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik temeli üzerine inşa ediyoruz. Ürün ve hizmetlerle ilgili süreç ve satın alma kararları geri dönüşüm ve enerji verimliliği kapsamında ele alınıyor. Sürdürülebilir dünya ve kalkınma amacıyla, enerji verimliliğiyle ilgili tabi olduğu yasalar konusunda çok hassas olan Yorglass, enerji verimliliğiyle ilgili bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini organizasyonel gelişimin önemli bir parçası olarak görüyor.

Yorglass’ın üretim bantlarından çıkan atık ürünler cam olduğu için yeniden kullanılmak üzere farklı ticari firmalara satışı gerçekleştiriliyor. Kurum içerisinde kullanabilecek durumda olan fakat âtıl duran teknolojik aletler geri dönüşüm kapsamında değerlendirilerek hem ekonomik katkı elde ediliyor hem de bertaraf edilmesi gereken katı atık miktarı azaltılıyor. Her lokasyonda, plastik ve kâğıt atıklarını evsel atıklardan ayırmak için geri dönüşüm kutuları bulunuyor. Aynı zamanda ülkemizde büyük bir etki yakalayan ve geri dönüşüm konusunda toplumsal farkındalığa katkı sağlayan mavi kapak toplama kampanyaları düzenliyor. Temiz, enerji verimliliği ve sürdürülebilir teknolojilere yatırım yaparak tüm sektör ve paydaşlara geri dönüşüm konusunda öncülük etmeyi hedefliyoruz.