NE ARAMIŞTINIZ ?

Haberler

Capital Dergisi

Capital Dergisi

Bugün çalışanlarınızın yüzde kaçı uzaktan/hibrit çalışıyor? Bu oranı orta vadede yüzde kaça ulaştırmayı hedefliyorsunuz? 

Çalışanlarımızı çalıştıkları sürece göre değerlendirdiğimizde sahada olması gereken operasyonel sorumluluğu olan arkadaşlarımız tam zamanlı işe gelmektedirler.Bu gurubun dışında kalan beyaz yaka arkadaşlarımızın %70-80’i evden çalışmakta ancak haftada min 1 kez ofise gelmektedirler.

Maliyetlere olumlu yansıyan bu yöntemin yaratabileceği sıkıntı ve zafiyetler sizce neler olabilir? Uzaktan/hibrit çalışma yöntemiyle ilgili olarak en büyük endişeniz nedir? 

Maliyetlerimize olumlu veya olumsuz bir yansıması olmadı zannediyorum bu konunun en önemli bileşeni şirket kültürü siz performans odaklı ve OKR yaklaşımıyla oluşturulmuş bir yapı kurduysanız o zaman çalışanların nerede olduğu önemli olmaktan çıkıyor ve çıkardıkları iş önemli oluyor.Bu metodolojide ekip çalışması ve ortak hedef onları doğal olarak bir araya getirip başarıyı yaratıyor.Motivasyonun motoru bana göre başarıdır Yorglass’da çalışanlar başarılarıyla motive olurlar dolayısıyla başarı varsa motivasyon düşüklüğü olmaz.