NE ARAMIŞTINIZ ?

Çalışan Bağlılığı

Çalışanlarının mutluluğunu kendi mutluluğu olarak gören Yorglass, iki yılda bir bağımsız bir kuruluş aracılığı ile “Çalışan Bağlılığı Anketi” gerçekleştirir. Anket verileri sonucunda çalışanlarının iç sesini dinler ve gerekli aksiyonları alır.

Yorglass, çalışan bağlılığını sürdürülebilir kılmak ve çalışanlarını kariyer yolculuğunda desteklemek amacıyla Mentorlük ve iç eğitmenlik gibi birçok iç proje de yürütmektedir.